Creating lasting change


Om het beste in jezelf te leren kennen is inzicht in ál je drijfveren van essentieel belang. De enige manier voor mens en organisatie om echt te groeien is integraal groeien. Uit wetenschappelijk onderzoek naar motieven en gedrag blijkt telkens weer dat het belangrijk is om naar de totale mens te kijken. En dat gaat verder dan een focus op vaardigheden en attitude. Denken, voelen en handelen (bewus en onbewust) verdienen eveneens aandacht als we het hebben over effectief laten groeien van mens en organisatie. Daarbij rekening houden met wat al aanwezig is en hoe iemand is. En dat in z'n geheel ontwikkelen en activeren.


Aandacht voor al je kracht

Op het gebied van trainingen werk ik per sé niet volgens een standaardmethode, omdat dergelijke methoden een geprogrammeerde aanpak hanteren en dat staat het nodige maatwerk in de weg.

Toegegeven, bij vaardigheidstrainingen kan een standaardmethode prima werken, maar zeker in het geval van motieven en gedrag werkt alleen maatwerk, toegespitst op het individu en diens situatie. Bovendien, karakter en karaktereigenschappen zijn onvervreemdbaar. Er zijn daarom ook nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij trajecten die transformaties beloven. Kort en bondig: dat werkt niet. Ik heb het liever over ontwikkeling en activitatie, rekening houdend met wat er al is en hoe iemand is.

Net als bij individuele processen lever ik ook bij ontwikkelingstrajecten voor bedrijven 100% maatwerk.


"Het verschil tussen vaardigheids- en gedragstrainingen is simpel. Een vaardigheid kun je aanleren, trainen, verbeteren. Maar een gedragseigenschap die iemand niet heeft, kun je niet in een training tevoorschijn toveren".