Hoe ik kracht activeer

In alles wat ik doe hanteer ik een aantal vuistregels om de kans op duurzame ontwikkeling voor mens en/of bedrijf te maximaliseren.

Ten eerste wordt altijd een haalbaarheidsanalyse gedaan, bestaande uit een grondige analyse van de behoefte en leerdoelen voor organisatie en individu. Plus het toetsen van de realiteitszin van de geformuleerde doelstellingen. Hierbij is ruimschoots aandacht voor bewuste en onbewuste drijfveren van de deelnemer. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor zelfinzicht ten aanzien van gevoel en gedrag. De leiding is gecommitteerd en biedt alle ruimte aan de deelnemer van de krachtactivitatie. Deelnemers brengen in de praktijk wat er getraind wordt.

Krachtactivaties zijn individueel maatwerk en gaan altijd gepaard met concrete leerdoelen. De manier om de doelen te bereiken kan indien dit gewenst is, in samenspraak met de deelnemer worden vastgesteld. Daarnaast kunnen krachtactivaties voor groepen worden opgesteld, waarbij er integrale leerdoelen opgesteld zijn.