Strategie en procesoptimalisatie

Groeien valt niet mee, dat wil zeggen, effectief groeien valt niet mee. Effectief groeien betekent groei waardoor de bedrijfsresultaten écht verbeteren, de onderneming duurzaam innoveert, zich ontwikkelt en betekenis toevoegt waar de medewerkers zich betrokken bij voelen. Afgaand op cijfers uit de praktijk is dat een hele uitdaging. Ruim 95% van de ondernemers lukt het niet om hun bedrijf substantieel te laten groeien en blijvend te ontwikkelen.

Elk bedrijf dat wil groeien:

  1. - focust zich op resultaat en betekenis

  2. - traint zich suf in het snel kunnen veranderen

  3. - bewaakt z’n cashflow ontwikkeling

  4. - is aantrekkelijk voor de juiste mensen

  5. - betrekt z’n klanten en medewerkers

  6. - is agile als het aankomt op strategie en bedrijfsprocessen

  7. - wil blijven leren

Een ervaren coach als ik help graag om het groei- en ontwikkelproces van uw onderneming verder te optimaliseren. Met mijn aanpak heb ik in de afgelopen jaren al met veel ondernemers succesvol samengewerkt om hun doelstellingen te realiseren. En in alle situaties, zonder uitzondering, is er altijd één cruciale voorwaarde die succesvolle groei mogelijk maakt: persoonlijke groei. Zonder persoonlijke groei, geen zakelijke groei.

Op mijn pagina coaching vertel ik meer over hoe ik bedrijven en personen middels krachtactivatie coach en zich duurzaam laat ontwikkelen en daarmee ontzorg.

Digitalisation

Dit specifieke onderdeel wil ik graag apart behandelen. Om operating excellence en grip op the future of work te kunnen bereiken zijn digitisation, en digitalisation als bedrijfsproces onontbeerlijk. Het digitaal standaardiseren van data en processen is hierbij de basis. De stap erna is echter vele malen spannender en uitdagender. Het digitalisation process draait om het bouwen van een digitaal bedrijf, waarbij alles wat nu rock solid lijkt, in de nieuwe setting opnieuw moet worden gedefinieerd en uitgewerkt. Van strategie, bedrijfsvoering tot en met personele organisatie. Belangrijk als u verwacht dat de toekomst van uw onderneming in belangrijke mate te maken krijgt met digitalisering.

Ik kan u begeleiden bij beide processen van strategie tot implementatie.


Katalysator

De werking van een katalysator berust op het feit dat er een ander pad geopend wordt waarlangs een reactie plaatsvindt. In plaats dat er wordt geprobeerd de reactie direct plaats te laten vinden, worden er (andere) tussenreacties gevormd, waarbij de individuele energiebarrières lager zijn dan de oorspronkelijke.

Vrij geïnterpreteerd werk ik bij het omzetten van bijvoorbeeld een zieke werksfeer in een gezonde bedrijfscultuur ook als een katalysator. In mijn aanpak ontleed ik het probleem en determineer ik aparte deelacties, die uiteindelijk samengevoegd weer tot een schone, gezonde bedrijfscultuur leiden. Dit kan in onderlinge relaties voorkomen, maar ook tussen teams.

Bij alle procesoptimalisaties, en zeker bij sfeer/bedrijfscultuur gerelateerde processen, geldt dat een grondige analyse het vertrekpunt is voor verdere stappen. Als de analyse is afgerond en doorgesproken, volgt een plan van aanpak, met daarin opgenomen de deelacties zoals hierboven benoemd. Ik ontwikkel en begeleid de deelacties namens de directie. Vanzelfsprekend worden de medewerkers intensief betrokken bij de implementatie van de maatregelen. Zij moeten ervaren dat het activeren van de plannen werkt, waardoor er draagvlak ontstaat voor het continueren van de veranderingen naar een duurzaam en gezond eindresultaat. Na afronding van de totale activatie naar een verbeterde bedrijfscultuur, spreek ik met u nog een aantal momenten in de tijd af om het resultaat te monitoren en te adviseren/bij te sturen.