Sparringpartner & Brainstormen

Wat is een goede sparringpartner? Dit blijft een lastige vraag om te beantwoorden. Zoals ik het zie, begint het met duidelijkheid over de rolverdeling en de verwachtingen. Vandaar dat ik bij voorkeur spreek over een sparring partnership. Verder is het essentieel dat er een klik/chemie is en dat er wederzijds vertrouwen is. Dan ontstaat er een volledige acceptatie van elkaars rol, want die zal vaak kritisch zijn, on the edge. Een gesprekspartner die te meegaand is, prikkelt je als ondernemer niet.

Als we elkaar vinden in het bovenstaande, zijn dit de meetbare uitgangspunten die ik vertegenwoordig als u besluit om met mij een sparring partnership aan te gaan:

1. ik ben analytisch, een anders denker, ik ben kritisch, ik ben snel, een strategisch scenariodenker, doelgericht en agile.

2. ik heb verder geen belang bij hetgeen ik verkondig, behalve een bijdrage leveren aan u en de operating excellence van uw bedrijf.

Sparren en brainstormen kan met mij op tal van terreinen: strategische topics, procesoptimalisatie, innovaties, maar ook individuele (persoonlijke) vraagstukken kunnen onderwerp van het sparring partnership zijn.