Let's meet your potential

Wij willen veel en verwachten veel van onszelf, zowel op professioneel maar ook op persoonlijk vlak. Over druk en werkdruk wordt vaak gesproken alsof het alleen maar tot stress leidt. Dat is een groot misverstand. Maar overmatige druk of geen druk is beide ongezond en kan leiden tot een burn out of bore out. Dit kan op tal van manieren tot uiting komen: op sociaal vlak (individueel of in groepen), op sportief vlak, gewichtstoename of -verlies, op financieel vlak etc. Totdat ervaren wordt dat niet (meer) aan deze druk kan worden voldaan. Met als gevolg het ervaren van stress, een gevoel van tekort schieten en als individu niet genoeg te zijn. Je loopt vast en functioneert niet meer naar eigen tevredenheid. Het moet anders.

In alles wat ik doe hanteer ik een aantal vuistregels om de kans op duurzame ontwikkeling voor jou te maximaliseren.

Ten eerste doe ik altijd een haalbaarheidsanalyse, bestaande uit een grondige analyse van behoefte, wensen en leerdoelen. Plus het toetsen daarvan. Hierbij is ruimschoots aandacht voor bewuste en onbewuste drijfveren. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor zelfinzicht ten aanzien van gevoel en gedrag. Meestal zijn er meerdere trainingssessies nodig om tot het shapen van zelfinzicht te komen. Dit alles in een veilige omgeving. De manier om de doelen te bereiken worden altijd in samenspraak met jou vastgesteld. Je gaat wat er getraind wordt tevens in praktijk brengen.

Geen druk, jij bepaalt de richting en jij bepaalt het moment, zodat er geen stap wordt overgeslagen. Wie te snel gaat struikelt, wie rustig zijn eigen weg gaat kan alles overzien. Alleen op die wijze is het mogelijk tot duurzame transformatie te komen.


JIJ bent de regisseur van jouw leven