Coach leasing, waarom wel?

Na afronding van een coachingstraject kunnen er altijd momenten voorkomen waarbij je graag een second opinion van een vertrouwenspersoon wilt. Om je opgedane vaardigheden en kennis te toetsen, om met een onafhankelijke persoon te kunnen spiegelen of te sparren over een situatie die zich heeft voorgedaan. Met iemand die objectief zijn of haar mening geeft.

Individueel of in groepsverband, persoonlijk of professioneel, deze situaties waarin je graag wilt sparren met iemand die jouw karaktereigenschappen en competenties kent, kunnen zeer waardevol zijn voor het verder ontwikkelen van je toekomstige potentieel.

Uit onderzoek is gebleken dat zowel het natraject grote impact heeft bij het welslagen van een transformatie, men voelt zich gesteund en niet direct 'in het diepe gegooid'. Om die reden bied ik structurele coachingsmomenten aan, zowel binnen een organisatie als binnen een privésituatie waarin de opgedane ervaringen en vaardigheden blijvend onder de loep genomen kunnen worden genomen. Aan te bevelen is deze coachingsmomenten eerst wekelijks te laten plaatsvinden en daarna de frequentie aan te passen naar behoefte.


Develop your growth