Business coaching

Het coachen van een bedrijf of organisaties zie ik als het contextueel-zakelijk coachen van de mensen binnen het bedrijf. Bij het zakelijk coachen van personen, staan in eerste instantie de onderneming en diens belangen en doelstellingen centraal. De activatie die ik ontwikkel voor de medewerkers is erop gericht om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren of te verbeteren. De focus van de activaties is gericht op de integrale mens, dat wil zeggen diens motivatie en competenties, denken, voelen en doen. Door rekening te houden met wat er al is en hoe dat kan worden geactiveerd, wordt er persoonlijk én op ondernemingsvlak het beste resultaat geboekt.

Want zoals ik al heb aangegeven, er ontstaat geen duurzame zakelijke groei, zonder persoonlijke groei.

Net als bij personal coaching, start ik met een haalbaarheidsanalyse, bestaande uit een grondige analyse van de behoefte, wensen en leerdoelen van het bedrijf. Plus het toetsen daarvan. Hierbij is ruimschoots aandacht voor bewuste en onbewuste drijfveren. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor zelfinzicht ten aanzien van gevoel en gedrag. Ook kijk ik met het team hoe de onderneming en het management overkomen. Is de betrokkenheid op orde, voelt men zich gezien en kent men de doelstellingen en visie van de ondernemer. Meestal zijn er meerdere trainingssessies nodig om tot het shapen van zelfinzicht te komen. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving. De manier om de ondernemingsdoelen te bereiken, dan wel processen/operating excellence te verbeteren, worden altijd in overleg besproken.

De activaties zijn er op gericht om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren met de capaciteiten en motivatie van het team.