Change, Veränderung, changement, verandering

Voor de meeste organisaties niet gemakkelijk. Organisaties en bedrijven moeten veranderen omdat hun omgeving verandert, omdat de markt verandert of door de inzet van nieuwe technologie. De strategie moet worden aangepast, processen moeten worden verbeterd. Voor de mensen betekent dit vaak een grote verandering in hun fysieke en sociale omgeving. En voor mensen is het moeilijk om te veranderen. Gedrag aanpassen kan wel.

Het veranderen van de meest nabije omgeving van mensen is het meest effectief. Bewust of onbewust wordt gewenst gedrag beloond. Goed gekeken dient te worden wat een organisatie wil bereiken, wat is het gewenste gedrag en hoe hierop de omgeving zó aan te passen dat het gedrag hierop aangepast wordt.

Allereerst vergeten managers en leidinggevenden vaak dat zijzelf hun gedrag ook moeten veranderen. Iedere manager of leidinggevende wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de medewerkers. Zij zijn de rolmodellen. Denk aan de ouder-kind relatie. Maar dit wordt vaak vergeten. Dit wetende kan de manager/leidinggevende zelf dingen veranderen in de omgeving. Te denken valt aan groepssamenstelling of hoe belangrijke zaken te bespreken. Wordt er respect getoond voor de medewerkers? Zijn de meetings functioneel ingericht?

Ook is het inzichtelijk maken van vooruitgang heel belangrijk. Maak de doelen concreet en duidelijk, stel maatstaven op en maak deze zichtbaar. Wellicht is een tussentijdse survey of enquête een goede manier om medewerkers inspraak te geven en het gevoel te geven dat hun mening er zeker toe doet. Hang op een centrale plaats een moodboard op, waarop medewerkers hun mening en idee kunnen plaatsen. Progressie MOET duidelijk zichtbaar zijn.

Dan zijn er nog de persoonlijke meetinstrumenten: tools op smartphones (Productive) of een to-do-list. Uit onderzoek blijkt dat het monitoren van eigen gedrag een enorm sterk effect heeft. Weten wat je moet doen en wat het belangrijkste is om te doen helpt enorm bij het realiseren van een verandering.Tot slot, wees eerlijk. Participatie is belangrijk, maar er zal richting gegeven moeten worden. Bij dit proces kan niet iedere mening of inbreng worden meegenomen. Wees daar eerlijk in.STIJF Consultancy & Advies, ook voor leiderschapscoaching.Burn out of bore out

Een groot verschil, maar nagenoeg hetzelfde effect: negatieve stress met als gevolg enorme lichamelijke en mentale klachten. De nieuwe definitie van de WHO[1] van een burn out kwam onlangs enorm onder vuur te liggen omdat deze puur werk gerelateerd zou zijn. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat andere oorzaken zoals de thuissituatie en persoonlijke kenmerken ook van grote invloed zijn. De WHO stelt dat een burn out op kan treden als er niet goed met chronische stress kan worden omgegaan.

Werkdruk is niet objectief te meten. Karaktereigenschappen en ambitie ook niet. Wel kunnen tools worden aangereikt hoe anders met stress om te gaan. Daarbij speelt dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij werkgever én werknemer ligt.

Een ander geval is het wanneer een werknemer ‘burned out’ of ‘bored out’ raakt van de organisatie op zich of de heersende bedrijfscultuur. Een slechte bedrijfscultuur kan iemand zich miserabel laten voelen. De beste performer kan omvallen wanneer er een ziekmakende bedrijfscultuur heerst. Of wanneer iemand niet (meer) kan groeien in zijn of haar functie, geen kansen geboden krijgt en het werk geen uitdaging meer biedt. Iedere dag lijkt hetzelfde, er is geen variatie meer en de sleur heeft toegeslagen. Dit kan even ziekmakend zijn als voornoemde kenmerken. Een bore out ligt op de loer.


[1] Wereldgezondheidsorganisatie


De oplossing is simpel, start at the top:

1. begin met vertrouwen te geven
2. verdien respect
3. heb respect voor de levensomstandigheden van de werknemers
4. geef werknemers voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen
5. heb respect voor ieders verschillen en aanpak van zaken
6. moedig leiderschap en autonomie aan
7. laat mensen zichzelf zijn
8. schakel preventief een bedrijfscoach in als katalysator
9. stel structureel een vertrouwenspersoon beschikbaar
10. geef ondersteuning waar nodig in de vorm van een personal coach

Per slot van rekening zijn het de mensen in een organisatie die voor een extra stap zorgen!Hoe meer tijd overhouden?

Hoe kan het toch dat sommige mensen veel meer gedaan krijgen dan anderen in dezelfde tijd. Een dag heeft nu eenmaal maar 24 uur en een week maar 7 dagen. Of moet je zeggen een dag heeft 24 uur waarin ik heel veel kan doen en een week zelfs 7 dagen! Dat klinkt en voelt al heel anders.

Wanneer we naar de 3:8 verdeling kijken zien we dat er per dag 16 uur beschikbaar is voor activiteiten en over het algemeen 8 uur per dag aan slaap wordt besteed.

Wat nu als je begint met beter voor jezelf te zorgen! Beter op je voeding letten, minder vet en minder veel, regelmatig sporten, minder alcohol en meer ontspanning en dus minder stress. Dan zou je mentaal en fysiek een positieve verandering teweeg kunnen brengen en wellicht 1 uur per dag minder kunnen slapen! En dus 7 uur per week meer tijd over hebben. Voor de die hards zou dit misschien wel een verandering van 2 uur minder slaap per dag kunnen betekenen en daarmee een tijdswinst van 14 uur per week! Maar dat is voor degenen die écht meer tijd willen en all the way gaan. Effectief komt deze tijdsbesparing neer op 30 of 60 uur per maand en over een jaar gerekend op 6 of 12 weken!!

Wat zou je in deze tijd wel niet allemaal willen en kunnen doen? Salsa leren? Een studie oppakken? Meer tijd aan je geliefden besteden, vaker een terrasje pakken of eindelijk die verre reis gaan maken? En wat te denken van de positieve effecten op je totale gezondheid?


Uit onderzoek blijkt dat er een link is tussen beter timemanagement en mind full je tijd invullen. Ook heeft prioritering van je bezigheden ook grote invloed op je timemanagement. Maar hoe krijg je inzicht in JOUW tijdverslinders en nog belangrijker …. waarom maakt iemand steeds dezelfde keuzes met betrekking tot de activiteiten waaraan degene zijn of haar tijd besteedt? Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag.

Om dit inzichtelijk te maken stel ik een white paper beschikbaar. Claim deze vandaag nog!

Uiteindelijk zijn we allemaal de regisseur van ons eigen leven, toch?Where the focus goes, the energy flows

Zo simpel is het! Geen hocuspocus simsalabim, maar gewoon hoe je brein werkt. Geluksgoeroes, coaches, transformatiesessies, het klinkt zo geweldig en veelbelovend. Maar uiteindelijk gaat het om één ding: hoe ga je dit aanpakken?

Positief denken kan iemand maken of breken. Jouw gedachten hebben een enorme impact op je acties die weer vertaalt zullen worden in wel of niet succesvol zijn. Zowel persoonlijk als zakelijk, de bekende ketenreactie. Toch wordt de mate van invloed van positief denken overschat. Alleen positief denken is een eerste stap. Je moet leren om een mindset te creëren die tot meer succes leidt en betekenis leidt. Goed weten wat je echt wilt en nog belangrijker wat je niet wilt. Welke gedachten, handelingen, triggers belemmeren je daarbij en bij het behalen van je doelen.

Veel van deze zaken kun je beïnvloeden door je mindset. Ook zijn veel belemmerende overtuigingen diepgeworteld in je onderbewustzijn en daardoor veel moeilijker te beïnvloeden. Vaak al in de eerste jaren van je leven. Daarom is het belangrijk om je bewuste brein met je onbewuste brein te synchroniseren en je van deze belemmeringen bewust te worden. Noem het een soort persoonlijke fysiologische artifical intelligence.


Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is en nog belangrijker hoe het voelt om na een crisis je leven weer vorm te geven. Alles begint met een eerste stap, neem vandaag nog een besluit en mail of bel me. Dan zetten we deze samen >> 06-42809407 of info@stijfconsultancyadvies.com. En ik doe het graag!Ochtendrituelen, de eerste stap om je dag goed te beginnen.

Hoe belangrijk is het hebben van een ochtendritueel? Velen van ons starten de dag met het horen van de wekker en zien daarmee het vooruitzicht van verkeersdrukte, files en de start van een drukke, stressvolle dag tegemoet. Helaas is dit in veel landen de realiteit.

Hoe zie jij iedere nieuwe dag tegemoet? Ben je blij en dankbaar dat er weer een nieuwe dag voor je begint of zie je tegen een nieuwe (werk)dag op. Wanneer de gedachte om uit bed te gaan en je voor te bereiden op de dag je met tegenzin vervult, is dit hoogstwaarschijnlijk een stemming en houding die je de rest van de dag bij blijft. Door een ochtendritueel in te plannen kun je dit positief beïnvloeden met daardoor een fijne dag met dito resultaten hebben. We kunnen dus stellen dat het starten van de dag met een ochtendritueel voor jou persoonlijk maar ook professioneel tot succes kan leiden. Iedere succesvolle morgen kan een succesvolle dag worden en uiteindelijk tot een beter, gelukkiger en succesvoller leven leiden.

Bij het voorbereiden van een ochtendritueel is het belangrijk de verschillende methodes en technieken te onderscheiden. Affirmaties, gesproken woorden om tot motivatie en activatie aan te zetten kunnen waardevol en stimulerend zijn. Echter, wanneer deze aangevuld worden met lichamelijke, fysieke activaties kunnen deze je fysiologische staat beïnvloeden en veranderen. Je hele staat van zijn verandert direct met alle positieve acties en gevolgen van dien. Je maakt onbewust ruimte voor positieve verandering, geen hocuspocus, maar een gezonde, positieve basishouding waardoor je tot betere resultaten komt en het meest belangrijke, tot hernieuwde energie komt. Motion creates emotion!

Het behoeft geen verdere uitleg dat deze hernieuwde energie tot nieuwe ideeën en het vergroten van je potentieel leidt. Je maakt ruimte voor verandering en bent gefocused. Hierbij is het belangrijk om aan timemanagement te doen, aangezien de planning van een effectief ochtendritueel betekent: jezelf genoeg ruimte en tijd te geven om rust te ervaren, te reflecteren en focus op je stressvrije lichamelijke verandering te ervaren.


Zeker, wanneer je gewend bent aan (ochtend)stress en geaccepteerd hebt dat dit nu eenmaal tot jouw leven behoort, kan het moeilijk zijn om je eigen ochtendritueel te starten. En nog meer om hieraan vast te houden. Misschien kun je de hulp van een coach gebruiken om samen een persoonlijke map op te zetten.

Om je te inspireren hieronder enkele voorbeelden van grote leiders en hun ochtendrituelen.
Afbeelding Funders and Founders

Van zoektocht naar geluk naar groei potentieel.


Geluk… wat is dat nu eigenlijk? Over het algemeen is iemand in een goede relatie gelukkiger dan degene in een minder goede relatie. Ook gezonde mensen zijn gelukkiger dan zieke mensen en uit onderzoek blijkt dat rijke mensen gelukkiger zijn dan arme mensen. Echter, de meeste mensen zijn niet erg goed in het voorspellen wat hen gelukkig maakt en hoe lang dat geluk zal duren. Zij verwachten dat positieve gebeurtenissen, zoals een promotie, het krijgen van een relatie hen veel gelukkiger zal maken dan dat deze gebeurtenissen feitelijk doen. Uit onderzoek is gebleken dat erg weinig ervaringen en geluksmomenten ons meer dan drie maanden beïnvloeden.

Het hebben van een sociaal netwerk is de belangrijkste voorspeller van geluk, de band met vrienden en familie. Ook is de frequentie van positieve ervaringen een betere voorspeller dan de intensiteit daarvan. De kleine dingen zijn heel belangrijk en doen ertoe, dus meer kleine geluksmomenten dan grote geluksknallers.

Maar dit is persoonlijk, op het zakelijke vlak gaat het om andere zaken. Werkgeluk is een hot topic, gelukkige medewerkers zijn betere medewerkers. Steeds weer blijkt dat mensen het gelukkigst zijn als zij worden uitgedaagd door haalbare, realiseerbare doelen. Te veel uitdaging kan leiden tot angst (burn out) en te weinig uitdaging tot verveling (bore out). Een medewerker bloeit op in zijn of haar werk wanneer deze bovengemiddeld wordt uitgedaagd en navenant zijn of haar vaardigheden kan benutten. Je komt dan in een flow, een optimale mentale toestand waarin je de tijd vergeet en opgaat in je werk. Wie kent niet de uitdrukking ‘de dag is voorbijgevlogen’. Om die reden is het belangrijk om bezigheden te doen die je echt leuk vindt en waarin je het beste uit jezelf kunt halen. Je zou kunnen zeggen dat je een switch maakt van zoeken naar geluk naar het vergroten van je potentieel, voor jezelf en daarmee ook voor de organisatie.

Wanneer we kijken wat hiervoor nodig is moeten we naar de persoon én de organisatie kijken. Er is een bepaalde persoonlijke basis nodig voor persoonlijk geluk en bepaalde uitdagingen voor professioneel geluk die in elkaar overlopen. Er zijn zes persoonlijke basisbehoeften – bewust of onbewust - voor mensen om tot actie te komen en in hoeverre er mogelijkheden zijn om deze te kunnen toepassen in de organisatie.

Deze zes behoeften zijn: de behoefte aan zekerheid, onzekerheid, betekenis, liefde en onderlinge verbinding, groei en als laatste de behoefte om bij te dragen aan een groter geheel.

Als eerste de behoefte aan zekerheid, een persoonlijke basisbehoefte. De meeste mensen, niet iedereen, heeft behoefte aan veiligheid, stabiliteit, weten waar je aan toe bent. Te veel van deze behoefte leidt tot verveling, te weinig tot angst en onzekerheid.


De tweede behoefte, ook een persoonlijke basisbehoefte, is de behoefte aan onzekerheid. Bij deze onzekerheid moeten we denken aan het doorbreken van de dagelijkse sleur, iemand verrassen of zelf verrast worden. Hier vallen ook de behoefte aan verandering, uitdagingen en avonturen onder. Ook hier weer is het zo dat een teveel aan onzekerheid tot angst leidt en een tekort aan verveling, apathie.

De derde behoefte is betekenis. De behoefte om bij te dragen, ertoe doen. Van waarde zijn voor de wereld, maatschappij of voor iemand speciaal. Hieronder valt ook het gevoel van trots en nodig zijn onder. Hoe goed voelt het om trots te zijn op het bereiken van iets wat je nooit had verwacht of wanneer iemand jou – jou speciaal – nodig heeft.

Wellicht de meest bezongen en beschreven basisbehoefte is liefde, de vierde. De wens om van gehouden te worden, te kunnen communiceren (geestelijk én lichamelijk) met anderen hoort hierbij. Maar ook de behoefte aan goedkeuring en onderlinge verbinding. Een basisbehoefte die in je professionele, zakelijke leven ook een grote rol speelt. Meer dan iedereen denkt.

En dan de behoefte aan groei, voor de één heel belangrijk, voor de ander minder belangrijk maar voor iedereen noodzakelijk. Zonder groei geen vooruitgang, zowel in je persoonlijke als zakelijke leven. Wanneer een mens niet groeit zal deze uiteindelijk in een apathische mentale en fysieke toestand raken en verpieteren. Spirituele groei hoort hier ook bij, voor de ene persoon een ongrijpbaar iets, voor de andere een gevoel, een staat van zijn, vervlochten in het dagelijks leven. Genuanceerd kijken naar mensen en het leven is hier ook een belangrijk onderdeel van.

Dan als laatste de behoefte om bij te dragen aan een groter geheel. Ieder mens heeft de behoefte om goed te doen, voor de ander te zorgen en deze te beschermen, aardig te zijn voor elkaar en aardig gevonden te worden (vaak onbewust).

Van voorgaande behoeften is er voor ieder mens een andere mix in een andere periode van zijn of haar leven en vaak gebonden aan een andere leeftijd. De vraag is nu, hoe is deze balans voor jou op DIT moment in je leven. Kun jij het beste uit jezelf halen wanneer je naar jouw behoeftebalans kijkt? Kun jij je behoefte aan geluk vertalen naar potentiële groei? En misschien nog veel belangrijker… wat hebt JIJ nodig om JOUW potentieel optimaal te kunnen benutten en daardoor te groeien als mens en als waardevolle medewerker voor een organisatie.

In mijn volgende blog meer over het creëren van potentiële, longlasting groei.